รัฐบาลไม่สามารถมอบอำนาจให้ความคุ้มครองยาที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ กฎของผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเท็กซัส

คดีดังกล่าวท้าทายบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม […]