เรียนออนไลน์

Online Education ระบบการศึกษา ของเด็กไทยในอนาคต

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อไรก็ตามที่มีวิกฤติเข้ามา มันก็จะมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วยเสมอ เราได้เห็นภาพชัดของประโยคนี้ก็ตอนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 นี่เอง ซึ่งนักเรียนทั่วทั้งประเทศต่างก็มีโอกาสได้ เรียนออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน แม้แต่โรงเรียนในเขตทุรกันดาร ที่ครูเองก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญกับระบบอินเตอร์เน็ตมากนัก ก็ถูกบังคับด้วยนโยบายฉุกเฉิน ที่ต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นไปในทางใดก็ตาม

ในช่วงแรกของการ เรียนออนไลน์ บอกได้คำเดียวว่าวุ่นวายอย่างที่สุด โรงเรียนในเมืองก็นับว่ามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อยู่แล้ว แค่เสริมทุกอย่างให้เป็นระบบแบบเข้าที่เข้าทางก็สามารถใช้งานได้ แถมหลายสถานศึกษาก็ให้นักเรียนเจออาจารย์พร้อมส่งงานแบบออนไลน์มาก่อนที่จะมีการประกาศเสียอีก แต่พอออกมาทางต่างจังหวัดหน่อย ก็จะมีปํญหากับระบบที่ไม่พร้อม อุปกรณ์ที่ไม่พร้อม กระทบไปจนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าอุปกรณ์เสริมให้ลูกๆ ด้วยเหมือนกัน

เรียนออนไลน์

จึงเกิดเสียงแตกเป็นหลายกระแส ทางฝ่ายที่พร้อมกับการ เรียนออนไลน์ ก็มองว่าทันสมัยและสะดวกดี ส่วนฝ่ายที่ไม่พร้อมก็บ่นกันหนาหูว่าแนวคิดนี้สร้างภาระให้มาก จนท้ายที่สุดก็เหมือนกับว่าโครงการนี้จะไม่เป็นเอกฉันท์ ใครทำได้ก็ทำ ใครทำไม่ไหวก็ต้องชะลอการเล่าเรียนออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามองอย่างเป็นกลาง ระบบการเรียนสมัยใหม่ก็ควรปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว ค่อยๆ เปลี่ยนก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลย

เพราะการเรียนออนไลน์นั้น จะช่วยให้เด็กๆ จัดตารางชีวิตของตัวเองได้ดีกว่า ยืดหยุ่นเวลาได้มากขึ้น แถมยังประหยัดงบประมาณในส่วนอื่นๆไปได้อีกมาก เปลี่ยนเรื่องเดียวกระทบวิถีสังคมเมืองในวงกว้างได้เลย รถก็จะติดน้อยลงในชั่วโมงเร่งด่วน เด็กมีสภาวะของความเครียดน้อยลง เรียนรู้ได้ดีขึ้น เพราะเขาไม่ถูกบังคับมากไป และเลือกเรียนเมื่อพร้อมจะเรียนได้เอง นอกจากนี้มันยังเป็นการฝึกฝนให้เขาแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง บวกกับการบ่มเพาะนิสัยมีความรับผิดชอบไปด้วยในตัว

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ cafeforestal.com

Releated